Warmtepompen als hoofdverwarming genieten de laatste jaren een groeiende interesse vanwege de diverse voordelen voor mens en milieu. In eerste instantie zijn deze een veel efficiëntere manier om individuele huizen, woningen en/of kantoren te verwarmen dan de klassieke systemen die gebruik maken van directe verbranding op gas of op mazout.

In de zoektocht naar het gebruik van hernieuwbare energie blijft de warmtepomp als een van de enige alternatieven over. De ondersteuning vanuit overheid en distributienetbeheerders is hiervan het beste bewijs. Diverse subidies zijn te verkrijgen voor de installatie. Een warmtepomp is energiezuinig, efficiënt, maar zorgt bovendien ook voor een CO2 uitstoot die vele malen lager (minstens 60% minder CO2-uitstoot dan bij klassieke verwarmingsinstallaties op gas of mazout).